Przejdź do treści

Widżety WordPress a bloki – jaka jest różnica?

WordPress, będący jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią (CMS), od lat rozwija się w odpowiedzi na potrzeby swojej rosnącej społeczności użytkowników. Dwie ważne koncepcje w ekosystemie WordPress to “widżety” i “bloki”. Obydwie te funkcje odgrywają kluczową rolę w tworzeniu stron, ale mają różne zastosowania i charakterystyki. Aby dokładniej zrozumieć ich różnice, przyjrzyjmy się każdej z tych koncepcji osobno.

Widżety WordPress

 1. Definicja: Widżety to niewielkie bloki zawartości, które można dodawać do specyficznych obszarów na stronie WordPress, takich jak paski boczne czy stopki. Te obszary nazywane są “obszarami widżetów”.
 2. Zastosowanie: Widżety były popularne na długo przed pojawieniem się bloków i były wykorzystywane do dodawania różnych elementów do stron, takich jak listy kategorii, najnowsze posty, kalendarze czy niestandardowe menu.
 3. Personalizacja: Niektóre widżety mają własne opcje, które pozwalają użytkownikowi dostosowywać je według własnych potrzeb, np. zmieniając tytuł widżetu czy określając liczbę postów do wyświetlenia.
 4. Rozszerzenia: Wielu twórców wtyczek dla WordPress tworzy własne widżety, które można dodać do obszarów widżetów, co zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu wyglądu i funkcji strony.

Bloki WordPress

 1. Definicja: Bloki są stosunkowo nowym dodatkiem do WordPress, wprowadzonym wraz z edytorem Gutenberg w wersji 5.0. Każdy blok reprezentuje konkretny typ zawartości, takiej jak akapit, obraz, nagłówek czy wideo.
 2. Zastosowanie: W przeciwieństwie do widżetów, które są zwykle umieszczane w określonych obszarach witryny, bloki są używane głównie w treści postów i stron. Pozwalają na budowanie skomplikowanych układów zawartości w wizualny sposób.
 3. Elastyczność: Bloki mogą być łatwo przeciągane i upuszczane w edytorze, co pozwala na szybkie tworzenie i modyfikowanie układów stron.
 4. Rozszerzalność: Podobnie jak w przypadku widżetów, twórcy wtyczek mogą tworzyć własne niestandardowe bloki, które użytkownicy mogą dodawać do swoich treści.

Kluczowe różnice

 1. Miejsce umieszczenia: Główną różnicą jest to, gdzie te elementy są używane. Widżety są przypisane do określonych obszarów strony, takich jak paski boczne czy stopki, podczas gdy bloki są używane wewnątrz treści postów i stron.
 2. Elastyczność w edycji: Bloki, będące częścią edytora Gutenberg, oferują bardziej intuicyjne i elastyczne środowisko edycji w porównaniu do tradycyjnych widżetów.
 3. Zastosowanie: Widżety są często używane do prezentowania powtarzalnych informacji lub funkcji na wielu stronach (np. lista najnowszych postów), podczas gdy bloki są bardziej ukierunkowane na prezentację unikalnej zawartości na konkretnych stronach czy postach.

Podsumowanie

Zarówno widżety, jak i bloki są niezbędnymi narzędziami dla twórców stron WordPress. Oferują różne funkcje i możliwości, które pozwalają na tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych witryn. Kluczem do skutecznego wykorzystania obu tych narzędzi jest zrozumienie ich zastosowania i możliwości. W miarę rozwoju technologii WordPress, zarówno bloki, jak i widżety będą nadal ewoluować, oferując jeszcze więcej możliwości dla twórców stron.

Sprawdź ofertę 1500+ wtyczek i szablonów Premium WordPress!