Skip to content

Showing 1–12 of 644 results

Plugs from M to Z

Pokaż 586 – 600 z 644 znalezionych Show all 644 found Show one found No results found
Developer
Sort by Popularity
Special offer
Download CSV
15 per page
Add checked () behind 0,00 $
Add Selected () behind 0,00 $
Add selected to cart
Select all
Clear selection
Filters Sort results
Reset Apply
Name
Price
Add to Cart
Delete
Wtyczka Addon Plugin YITH WooCommerce Anti-Fraud
2,51 $
Wtyczka YITH WooCommerce Anti-Fraud Premium pozwala na stworzenie w sklepie system chroniącego przed nadużyciami i włamaniami. Wtyczka zawiera między innymi funkcje pozwalające zarządzać poziomem bezpieczeństwa oraz regułami, blokowaniem podejrzanych wiadomości email, wstrzymaniem zamówień od pewnej wartości, wykrywaniem zamówień złożonych przez…
Show more (+)
The YITH WooCommerce Anti-Fraud Premium plugin allows you to create a system in the store that protects against abuse and hacking. The plugin includes functions that allow you to manage the level of security and rules, block suspicious emails, suspend orders from a certain value, detect orders placed via a proxy and many more.
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin YITH WooCommerce Account Funds Premium
2,51 $
The YITH WooCommerce Account Funds Premium plugin allows customers to set up an account in the store, which I can top up with funds that they can then use for shopping. The plugin has many additional functions, such as email notifications when funds fall below a certain balance, and many more.
Wtyczka Addon Plugin YITH WooCommerce Review for Discounts
2,51 $
The YITH WooCommerce Review for Discounts Premium plugin allows you to reward your customers by giving them discount coupons when the customer reviews the products. The plugin has many more add-ons related to coupons, more information is available on the manufacturer's website.
Wtyczka Addon Plugin WC Vendors Pro
2,51 $
The WC Vendors Pro plugin allows you to set the commission to be paid by sellers selling products via the Wordpress store. Some features: Professional panelPerfectly functional front-end panel for adding/editing productsFull support for all productsProfessional shipping moduleA rating system for eBay-style sellersAnd…
Show more (+)
WC Vendors Pro plugin allows you to set a commission to be paid by sellers selling products through the Wordpress store Some features: Professional panel Perfectly functional front-end panel for adding / editing products Full support for all products Professional shipping module Evaluation system for eBay style sellers and many others
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce Cloud Zoom
2,51 $
The WooCommerce Cloud Zoom plugin allows you to zoom in on the main photo of the product when you hover over it with the mouse. It allows you to easily add Cloud Zoom effect to your WooCommerce product photos on single product pages and comes with many additional options and features.
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce Bulk Stock Management
2,51 $
Zbiorcze zarządzanie stanami magazynowymi i drukowanie list magazynowych od administratora. Rozszerzenie do zarządzania zapasami zbiorczymi zapewnia nowy interfejs (znajdujący się w sekcji Produkty> Zarządzanie zapasami), który zawiera listę produktów i odmian wraz z właściwościami zapasów. Produkty można filtrować według typu…
Show more (+)
Bulk inventory management and printing of inventory lists from the administrator. The bulk inventory management extension provides a new interface (located under Products> Inventory management) that lists products and varieties along with inventory properties. You can filter products by product type, inventory management status, and inventory status, and sort by name, ID, SKU, or quantity. Using the input field, you can easily set the stock level for many products at the same time. There are also bulk activities for setting inventory status.
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce Bulk Download
2,51 $
Daj swoim klientom możliwość łatwego tworzenia i pobierania plików ZIP z zakupionymi plikami do pobrania na ekranie Moje konto. Jest niezwykle prosty w obsłudze i intuicyjny dla klientów. Lista pobrań będzie zawierać wszystkie dostępne pliki do pobrania klienta, które kupił…
Show more (+)
Give your customers the ability to easily create and download ZIP files with purchased downloads on the My Account screen. It is extremely easy to use and intuitive for customers. The download list will contain all available customer downloads that have been purchased or obtained permission to download from the store manager. The customer can choose the ones he would like to download or choose the Select Alland option, and then download the dynamically created ZIP file containing the selected files.
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin Woocommerce Authorize.Net Reporting
2,51 $
Wtyczka Woocommerce Authorize.Net Reporting pozwala na otrzymywanie raportów dotyczący transakcji poprzez email dla konta Authorize.net. Masz dość logowania się do witryny WooCommerce w celu uzyskania aktualizacji statusu transakcji w Twoim sklepie? WooCommerce Authorize.net Reporting Plugin umożliwia codzienne otrzymywanie wiadomości e-mail…
Show more (+)
The Woocommerce Authorize.Net Reporting plugin allows you to receive transaction reports via email for your Authorize.net account. Tired of logging into the WooCommerce website to get a transaction status update on your store? The WooCommerce Authorize.net Reporting Plugin allows you to receive daily email with an attached CSV file with the Authorize.net transaction list from the previous day. Prefer to have a custom period CSV report? No problem. The WooCommerce Authorize.net Reporting Plugin offers an "on demand" CSV report export that can be customized by date.
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce Authorize.Net CIM Payment Gateway
2,51 $
The WooCommerce Authorize.Net CIM Payment Gateway plugin allows you to integrate with your website one of the best payment gateways available for WooCommerce. The plugin allows you to pay with credit cards and accept checks by Authorize.net CIM.
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce Authorize.Net AIM Gateway
2,51 $
Wtyczka WooCommerce Authorize.Net AIM Gateway pozwala na integrację ze stroną jednej z najlepszych bramek płatniczych dostępnych dla WooCommerce. WooCommerce Authorize.Net AIM integruje się z usługami płatniczymi Authorize.Net, aby zapewnić bezpieczne i wydajne przetwarzanie płatności dla Twojego sklepu WooCommerce. Akceptuj karty…
Show more (+)
Wtyczka WooCommerce Authorize.Net AIM Gateway pozwala na integrację ze stroną jednej z najlepszych bramek płatniczych dostępnych dla WooCommerce. WooCommerce Authorize.Net AIM integruje się z usługami płatniczymi Authorize.Net, aby zapewnić bezpieczne i wydajne przetwarzanie płatności dla Twojego sklepu WooCommerce. Akceptuj karty kredytowe i opcjonalnie akceptuj eChecks w swoim sklepie WooCommerce za pośrednictwem Authorize.Net!Wtyczka obsługuje również Accept.js z Authorize.Net w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia odpowiedzialności za zgodność z PCI. Gdy używany jest Accept.js, informacje o karcie kredytowej klienta nie są już wysyłane bezpośrednio przez serwer, a zamiast tego są obsługiwane bezpośrednio przez Authorize.Net, spełniając niższy poziom zgodności PCI SAQ A-EP. Możesz dowiedzieć się więcej o Accept.js tutaj.
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce API Manager
2,51 $
Menedżer API WooCommerce zamienia produkty WooCommerce w zasób API, do którego można uzyskać dostęp za pomocą klucza API, czyli klucza licencyjnego. Zasoby API (produkty) mogą być oprogramowaniem, usługą, aplikacją na iPhone'a lub Androida, członkostwem, subskrypcją lub czymkolwiek, do czego można…
Show more (+)
The WooCommerce API Manager turns your WooCommerce products into an API resource that can be accessed with an API key, which is a license key. API resources (products) can be software, service, iPhone or Android application, membership, subscription, or anything that can be accessed via the Internet. The most commonly used product types are Simple, Variable, Simple Subscription, Variable Subscription, and Group. Subscription product types are created using the WooCommerce Subscriptions extension. How does it work? The Customer buys a Product (API Resource) that will have an API Key with a defined number of activations or an unlimited number of activations. The client uses an API key to access an API resource that is controlled by the WooCommerce API Manager. The API resource remains available until it expires, if it has an expiration time. For even more advanced API resource time management, the WooCommerce API manager works seamlessly with WooCommerce subscriptions.
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce Account Funds
2,51 $
Zbuduj swoją bazę lojalnych klientów, umożliwiając swoim klientom wpłacanie środków na ich konta. Rozszerzenie Fundusze na koncie pomaga budować lojalność klientów i powtarzalną działalność, zapewniając, że klienci wydają środki tylko w Twoim sklepie! Możesz ich nagrodzić, oferując ekskluzywne rabaty, jeśli…
Show more (+)
Build your loyal customer base by allowing your customers to deposit funds into their accounts. The Funding In Account extension helps build customer loyalty and repeat business by ensuring that customers only spend funds in your store! You can reward them by offering exclusive discounts if they pay with your account funds, thereby encouraging their use. The plugin is tailored to the real mechanics of your store, so it also works with partial payments. It's time to capture and retain the type of customers that allows you to build your long-term future!
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce 2Checkout Payment Gateway
2,51 $
Wtyczka WooCommerce 2Checkout Payment Gateway pozwala na odbiór płatności poprzez 2Checkout. Nie jest wymagany certyfikat SSL by używać tej wtyczki. Wtyczka bramki płatności WooCommerce dla 2Checkout akceptuje płatności od klienta. W pełni obsługiwane przez najnowsze wersje Wordpress i WooCommerce. 2…
Show more (+)
The WooCommerce 2Checkout Payment Gateway plugin allows you to receive payments via 2Checkout. An SSL certificate is not required to use this plugin. WooCommerce payment gateway plugin for 2Checkout accepts payments from the customer. Fully supported by the latest versions of Wordpress and WooCommerce. 2 Check compliance with the latest API 2.0
Show less (-)
Wtyczka Addon Plugin WooCommerce 2Checkout Inline Checkout
2,51 $
Integracja 2Checkout Inline Checkout dla WooCommerce. Płać za pomocą 2Checkout bez wychodzenia ze swojego sklepu. Certyfikowany przez 2Checkout, Inline Checkout tworzy opcję kasy iframe, która wyświetla bezpieczny formularz płatności w Twoim sklepie WooCommerce. Możesz otrzymywać transakcje z 196 krajów za…
Show more (+)
2Checkout Inline Checkout Integration for WooCommerce. Pay with 2Checkout without leaving your store. Certified by 2Checkout, Inline Checkout creates an iframe checkout option that displays a secure payment form on your WooCommerce store. You can receive transactions from 196 countries through 87 currencies and 15 languages.
Show less (-)
Wtyczka YITH Event Tickets For WooCommerce Wordpress Plugin | Sklep z dodatkami premium WP Allkeystore.pl
2,51 $
YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium: łatwe uproszczenie płatności w sklepie YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium rewolucjonizuje sposób wynagradzania dostawców i partnerów, oferując płynny i wydajny proces dystrybucji płatności. To potężne narzędzie wykracza poza możliwości tradycyjnej bramki płatniczej, zapewniając innowacyjne rozwiązanie do…
Show more (+)
YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium: łatwe uproszczenie płatności w sklepie YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium rewolucjonizuje sposób wynagradzania dostawców i partnerów, oferując płynny i wydajny proces dystrybucji płatności. To potężne narzędzie wykracza poza możliwości tradycyjnej bramki płatniczej, zapewniając innowacyjne rozwiązanie do realizacji płatności, niezależnie od tego, czy wolisz automatyzację transakcji, czy kontrolę przetwarzania ręcznego. Poczuj wygodę funkcji Mass Pay, wyjątkowej funkcji, która umożliwia rozliczenie wszystkich prowizji od dostawców lub partnerów jednym kliknięciem. To nie tylko oszczędza cenny czas, ale także zwiększa wydajność operacyjną, umożliwiając dystrybucję płatności do wielu odbiorców jednocześnie w punkcie sprzedaży. Bezproblemowa integracja zapewniająca usprawnione operacje YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium zostało zaprojektowane w celu uzupełnienia funkcjonalności YITH WooCommerce Multi Vendor i YITH WooCommerce Affiliates, YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium jest kluczem do automatyzacji płatności masowych na rynku. Jego możliwości adaptacyjne zapewniają, że doskonale zaspokoi Twoje potrzeby, nawet w przypadku braku konfiguracji na rynku. Bez względu na to, czy współpracujesz z YITH Multi Vendor i YITH Partners, czy nie, YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium oferuje elastyczność w rozdzielaniu zarobków z witryny pomiędzy wielu odbiorców zgodnie z określonymi stawkami prowizji. Upraszcza to znacznie proces podziału zysków, zapewniając natychmiastowy i dokładny podział płatności przy każdej transakcji. Odkryj potencjał YITH WooCommerce PayPal Payouts Premium dzięki naszej demonstracji na żywo i zrzutom ekranu. Przekonaj się na własne oczy, jak ta wtyczka może przekształcić system zarządzania płatnościami, zarówno jako samodzielne rozwiązanie, jak i w synergii z naszymi najlepiej sprzedającymi się produktami, YITH Multi Vendor i YITH Affiliates.
Show less (-)
139404143